Boetebeleid

Boetebeleid na storneren G.C.H.C. rekening
In het geval van in gebreke blijven van betaling wordt er een mail verstuurd met een waarschuwing. 

Na de incassodatum is het mogelijk om binnen 14 dagen kosteloos het openstaande bedrag over te maken naar de rekening van G.C.H.C. Mocht de termijn van 14 dagen worden overschreden, volgt er een boete van 15 euro. Dit bedrag wordt automatisch bij de volgende incasso opgeteld. Indien er binnen de 14 dagen na de incassodatum een betalingsregeling is getroffen, zal er geen boete volgen. Een betalingsregeling treffen kan door te mailen naar [email protected] 

Een lid kan financieel geschorst worden indien hij/zij/hen zich niet houdt aan een getroffen betalingsregeling, er een bedrag boven de €300,- wordt gestorneerd of wanneer een lid twee keer in 4 maanden storneert. De financiële schorsing wordt ingetrokken na het voldoen van de financiële verplichting of het treffen van een betalingsregeling met de Penningmeester Externe Zaken. Wanneer de leden het niet eens zijn met de financiële gang van zaken kunnen ze in beroep gaan bij de Juridische Instantie der G.C.H.C.  

Boetes van de KNHB worden verhaald op het gehele team via de aanvoerder en bedragen:
Onjuist of te laat invullen DWF €5,-
Niet invullen DWF €25,-
Niet komen opdagen bij een wedstrijd €75,- tot €250,-
Dragen verkeerd wedstrijdtenue €50,-

Boetes van G.C.H.C. worden op het individu verhaald en bedragen:
Niet aclotiveren studentenkaart van de ACLO
Tussen 1 en 7 november                                    € 5,-.
Tussen 8 en 14 november                                  € 12,-.
Tussen 14 en 21 november                                € 23,-.
Na 22 november                                                € 35,-.

Niet komen opdagen als scheidsrechter           1e keer: € 35,-; 2e keer: € 50,-
Afwijkend wedstrijdtenue*                              € 15,-
Niet afleggen scheidsrechtersexamen              € 35,- per keer + overdoen cursus

Uitschrijven voor volgend seizoen:
Uitschrijven t/m 30/6                                       Kosteloos
Uitschrijven 1/7 t/m 31-7                                 €15,-
Uitschrijven 1/8 t/m 31-8                                 €50,-
Uitschrijven vanaf 1/9                                     Volledige contributie

*Na waarschuwing