Lidmaatschap / contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is dit jaar voor competitieleden vastgesteld op € 130,-. en voor trainingsleden op € 55,-.

Als u G.C.H.C. niet machtigt zal er € 12,- bovenop de contributie komen. U hoeft G.C.H.C. slechts eenmaal tijdens uw lidmaatschap te machtigen.
De betaling van de contributie door middel van machtiging vindt plaats in twee termijnen van € 65,- en €65,-. De eerste afschrijving geschiedt aan het begin van het seizoen en de tweede afschrijving zal rond januari/februari plaatsvinden. Bij de leden die hebben aangegeven de contributie in één termijn te willen betalen zal het gehele bedrag aan het begin van het seizoen worden afgeschreven. Het entreegeld voor de nieuwe leden van G.C.H.C. bedraagt € 39,-, dit zal aan het begin van het seizoen worden afgeschreven. Dit bedrag is inclusief de aanschaf van een G.C.H.C.-betaalpas.

Leden die door een blessure langer dan een half seizoen niet kunnen hockeyen, kunnen de helft van hun contributie terugkrijgen. Een doktersverklaring is hiervoor noodzakelijk. De retributie dient voor de 31ste augustus van het betreffende jaar aangevraagd te worden.

Verplichtingen

Bij het inschrijven voor zowel contributie als trainingslid teken je voor de volgende onderdelen:
(Deze zijn bepaald en goedgekeurd door onze Algemene Ledenvergadering.)
-Contributie competitie of trainingslid
- Eenmalig entreegeld van €39,-
- Het maandelijkse geconsumeerde op je G.C.H.C. betaalpas
- Het eerste jaars leden toernooi mits afgemeld.
- Het G.C.H.C. Festijn: Activiteit waar het totaalbedrag van gedronken consumpties door alle leden gedeeld wordt.
- Boetes opgelegd voor niet naleven regels.(zie boetebeleid)

 

 

 

Competitieleden

Trainingsleden

Benjamins

Met machtiging

€ 130,-

€ 55,-

€ 90,-

Zonder machtiging

€ 142,-

€ 67,-

nvt

Entreegeld

€ 39,-

€ 39,-

nvt

Aclokaart

€ 60,-

€ 60,-

nvt

Aclo dispensatiekaart*

€ 134,95

€ 134,95

nvt

Als nieuw ingeschreven lid heb je tot twee weken na het begin van het seizoen om je lidmaatschap nietig te verklaren. Daarna moet je aan al je financiële verplichtingen voldoen zoals het ACLOtiveren!