header6.jpg header2.jpg header7.jpg
 

Boete regelementen

Boetebeleid

In het geval van een storno (het terug laten storten) van de incasso of in gebreke blijven van betaling wordt er een mail verstuurd naar het lid met een waarschuwing. Na de waarschuwing is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos het openstaande bedrag over te maken naar de rekening van G.C.H.C. Mocht de termijn van 7 dagen worden overschreden, volgt een boete van €15,-. Hierna volgt een extra herinnering met opnieuw een termijn van 7 dagen. Wanneer deze termijn wordt overschreden, wordt de boete verhoogd naar €35,-. Vanaf de verzending van de aanmaningsmail zijn er nog 14 dagen om het openstaande bedrag te betalen. Gebeurt dit niet dan volgt er een financiële schorsing. De financiële schorsing zal worden ingetrokken na het voldoen van de financiële verplichting. Wanneer de leden het niet eens zijn met de financiële gang van zaken kunnen ze in beroep gaan bij de Juridisch Instantie der G.C.H.C.


Boetes

Boetes van de KNHB worden verhaald op het gehele team en bedragen:

Onjuist invullen van een wedstrijdformulier € 5,-
Niet invullen of inleveren van een wedstrijdformulier € 25,-
Niet komen opdagen bij een wedstrijd € 75,- tot €250,-
Voor de tweede keer niet spelen van een vastgestelde wedstrijd € 125,- tot €250,-
Verkeerd wedstrijdtenue dragen € 50,-

Boetes van G.C.H.C. worden op het individu verhaald en bedragen:

 

Bedrag

Niet betalen van contributie voor 1 november (A) € 10,-
Niet aclotiveren studentenkaart Zie Ad (B)
Niet komen opdagen als scheidsrechter 1e keer: € 35,-
2e keer: € 50,-
Afwijkend wedstrijdtenue, na waarschuwing € 15,-
Ad (A): Tot het moment dat de contributie en de boete zijn voldaan, wordt dit bedrag elke vier weken verhoogd met € 5,- tot een maximum van €30,-.

Ad (B): Aclotiveren studentenkaart / dispensatiekaart:

Datum Boete
Tussen 1 en 7 november € 5,-.
Tussen 8 en 14 november € 12,-.
Tussen 14 en 21 november € 23,-.
Na 22 november € 35,-.

De KNHB verplicht haar leden om in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Om ervoor te zorgen dat alle leden een scheidsrechterskaart in bezit hebben, biedt G.C.H.C. een scheidsrechterscursus aan. Gezien het belang hiervan zijn de volgende boetes bepaald:

Niet afleggen van het scheidsrechtersexamen (C) € 35,- per keer
Ad (C): Naast de boete is men verplicht de cursus over te doen.