Algemene regelementen

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het HR (pdf)

Verzekeringen.

G.C.H.C. heeft een collectieve verzekering met de KNHB afgesloten tegen ongevallen die ontstaan zijn tijdens officiele hockeywedstrijden. Mocht je schade hebben opgelopen, neem dan z.s.m. contact op met de voorzitter door te mailen naar [email protected]

Voorbereidingsgeld

Alle teams hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van voorbereidingsgeld. Dit bedrag bedraagt maximaal € 100,- per team. De eisen waar aan voldaan moet worden zijn dat er van te voren de activiteit bekend gemaakt moet worden, de activiteit voor 1 november moet plaatsvinden en het geld niet aan eten en drinken besteed mag worden. Zodra er aan de eisen wordt voldaan kan dit bedrag bij de penningmeester interne zaken worden gedeclareerd. Mocht je hier vragen over hebben, mail dan naar [email protected]

Algemene Leden Vergadering

Er vindt driemaal per jaar een algemene ledenvergadering plaats. In september vindt de jaarlijkse overdrachts-ALV plaats, in maart de halfjaarlijkse ALV en in mei de derde ALV. Tijdens de overdrachts-ALV wordt na het behandelen van de realisatie het huidige bestuur uitgehamerd en neemt het nieuwe bestuur plaats. Tijdens de halfjaarlijkse ALV en de derde ALV wordt de voortgang van het bestuur geëvalueerd. Tijdens de ALV is er de mogelijkheid om moties in te dienen. Aangenomen moties worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, die boven aan deze pagina te vinden is. Moties van voor 2016 zijn op te vragen bij de secretaris.