Boetebeleid

Boetebeleid na storneren G.C.H.C. rekening
In het geval van in gebreke blijven van betaling wordt er een mail verstuurd met een waarschuwing. Daarnaast wordt direct de persoonlijke bierpas van de desbetreffende persoon geblokkeerd. Naast deze waarschuwing is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos het openstaande bedrag over te maken naar de rekening van G.C.H.C. Mocht de termijn van 7 dagen worden overschreden, volgt er een boete van 15 euro. Dit bedrag wordt automatisch bij de volgende incasso opgeteld. Er wordt een extra herinnering verstuurd met een nieuwe betalingstermijn van 7 dagen. Als er na 7 dagen nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, zal het totaalbedrag van de boete in totaal 35 euro bedragen. Als ook deze 7 dagen verlopen zijn, zal de persoon financieel geschorst worden. De financiële schorsing wordt ingetrokken na het voldoen van de financiële verplichting. Wanneer de leden het niet eens zijn met de financiële gang van zaken kunnen ze in beroep gaan bij de Juridisch Instantie der G.C.H.C.

 

Boetes van de KNHB worden verhaald op het gehele team en bedragen:
Onjuist of te laat invullen DWF €5,-
Niet invullen DWF €25,-
Niet komen opdagen bij een wedstrijd €75,- tot €250,-
Dragen verkeerd wedstrijdtenue €50,-

Boetes van G.C.H.C. worden op het individu verhaald en bedragen:
Niet aclotiveren studentenkaart
Tussen 1 en 7 november                                    € 5,-.
Tussen 8 en 14 november                                  € 12,-.
Tussen 14 en 21 november                                € 23,-.
Na 22 november                                                € 35,-.


Niet komen opdagen als scheidsrechter           1e keer: € 35,-; 2e keer: € 50,-
Afwijkend wedstrijdtenue*                                  € 15,-
Niet afleggen scheidsrechtersexamen              € 35,- per keer + overdoen cursus

Uitschrijven voor volgend seizoen:
Uitschrijven t/m 30/6                                       Kosteloos
Uitschrijven 1/7 t/m 31-7                                 €15,-
Uitschrijven 1/8 t/m 31-8                                 €50,-
Uitschrijven vanaf 1/9                                     Volledige contributie*Na waarschuwing