Vertrouwenspersoon

G.C.H.C. wil een veilige vereniging zijn in de breedste zin van het woord. Wij hechten dan ook veel waarde aan de veiligheid en het welzijn van onze leden. Om dit te kunnen waarborgen, zijn er twee VCP's aangesteld binnen onze vereniging. Met het oog op de huidige corona-omstandigheden en de vele manieren waarop de maatregelen ons persoonlijk raken, vinden wij het bovendien juist in deze tijd belangrijk om zorg voor onze leden te blijven dragen.

 

Wanneer naar een VCP?

De VCP is bedoeld voor leden die persoonlijke kwesties of problematiek in vertrouwen willen vertellen en/of bespreken. In eerste instantie kunnen deze kwesties betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag. In dat geval kan hiervan melding worden gedaan bij een VCP. De kwesties kunnen echter ook van andere aard zijn, zoals persoonlijke, familiale, sociale of andere problematiek. 

 

Vanwege de huidige omstandigheden, kan het ook zijn dat leden kwesties willen bespreken gerelateerd aan de gevolgen van het coronavirus. De landelijke maatregelen hebben ertoe geleid dat velen van ons noodgedwongen thuis zitten. De sociale stap achteruit is voor veel van onze leden dan ook groot. Voor sommigen kan deze stap leiden tot een gevoel van eenzaamheid en afzondering, maar mogelijk ook tot een terugval en/of depressie. Het is dan goed om te weten dat de VCP ook voor leden met dit soort persoonlijke kwesties klaarstaat om deze bespreekbaar te maken.

 

De rol van de VCP

In eerste instantie biedt een VCP alle leden een luisterend oor voor datgene wat hem of haar dwars zit. De VCP kan vervolgens, indien hier behoefte aan is, passend advies geven en/of begeleiding verzorgen voor het vervolg van deze kwestie. De VCP kan hierbij beroep doen op zijn eigen expertise, maar kan ook adviseren om andere organen in te schakelen. Het spreekt voor zich dat alle gesprekken en adviezen hoogst vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard worden kwesties alleen doorgespeeld naar andere organen in samenspraak met en na toestemming van de desbetreffende persoon. Vanwege de corona-maatregelen zullen de gesprekken via een (veilige) online videoverbinding of telefoongesprek worden gevoerd. De VCP's zijn vrijblijvend en kosteloos voor alle leden.

 

Contact

Heb je een vraag of wil je in contact komen met de VCP's? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Er is bewust gekozen voor een man én vrouw als vertrouwenspersoon voor het geval dat er voorkeur is. Wil je liever direct in contact komen met één van de VCP's, gebruik dan het persoonlijke mailadres hieronder.

 

Renate Hensen

 

Erik Westerhoff

  • Docent, SLB'er en aandachtsfunctionaris bij de Hanzehogeschool
  • NOBCO gecertificeerd coach
  • G.C.H.C.: Teammanager H1, clubmanager, lid Raad van Advies
  • [email protected] - 06 50 60 37 92


Voor meer informatie is de Algemene Introductiemap Vertrouwenspersoon