Inschrijvingsformulier

English registration form is available by choosing 'English' in the 'Choose language' section.

Lidmaatschap bij G.C.H.C.
  Leuk dat je lid wilt worden bij G.C.H.C.! Meer informatie over het lidmaatschap bij G.C.H.C. vind je onder het kopje 'lidmaatschap' in het menu rechts op deze pagina. Op 1, 2 en 3 september zal de zomer loting plaatsvinden. De inschrijvingen voor seizoen '24-'25 openen vanaf 1 juni. Vragen over lid worden bij G.C.H.C.? Mail naar [email protected] of vul het contactformulier op de homepage in! Heb je je al een keer eerder aangemeld bij ons en wil je nu opnieuw lid worden? Mail dan naar [email protected], je hoeft je dan niet opnieuw aan te melden via de website!

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
  (Geheel getal)  
   
   
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Email info
   
 
   
 
Inschrijven als
   
   
Financieel
   
 
   
 
   
Let op: SEPA machtiging / ACLO
  Met ingang van de IBAN is het verplicht gesteld dat een SEPA machtiging wordt getekend voordat de aanmelding voldaan is. Graag verzoeken wij je dit document in te vullen en zo snel mogelijk, na deze digitale inschrijving, op te sturen naar: [email protected]
KLIK HIER VOOR HET SEPA MACHTIGINGSFORMULIER

 
Hockeytechnische informatie
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
 
   
   
 
Huishoudelijk reglement
  Klik hier om het huishoudelijk reglement door te lezen.
Let op: Na uw inschrijving heeft u twee weken om u kosteloos uit te schrijven.
Let op: ieder G.C.H.C.-lid is verplicht om (jaarlijks) aan het begin van het seizoen een ACLO-kaart aan te schaffen.

 
Akkoord HR en algemene bepalingen G.C.H.C.
   
Privacyverklaring G.C.H.C.
  http://gchc.nl/files/documenten/2018612_Privacyverklaring%20der%20Groningsche%20Cricket%20en%20Hockey%20Club.pdf

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.